GİRİŞ TARİHİ

ÇIKIŞ TARİHİ
ODA SAYISI
YETİŞKİN
ÇOCUK
Hemen Yer Ayırt

OTEL POLİTİKASI

Misyon

Misafir ve çalışanların mutlak memnuniyeti üzerine inşa edilen kurum kültürünün sürdürülebilir olmasını sağlamak.

Wyndham Worldwide standartlarını yansıtacak kalitede hizmet vermek.

Misafirlere beklentilerin ötesinde eşsiz bir konaklama deneyimi yaşatmak.

Topluma ve çevreye karşı sorumlulukların bilincinde kararlar alıp hayata geçirmek.

Vizyon

Misafir ve çalışanlarına değer veren, kurumsal yönetim anlayışı ve hizmet kalitesiyle sektördeki yerini farklı kılan, dünyanın her bölgesinden gelen misafirlere mükemmel ve kaliteli hizmet sunan, toplum ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, değerlerine sadık, misafirlerine özel duygular yaşatan, misafir odaklı yaklaşımı ile en iyi hizmeti veren, yenilikçi, sektörde öncü, güvenilir, özlenen markası olmak.

Bir dünya lideri olarak, konaklama ve seyahat sektöründe, simgeleşmiş markalar ve ´COUNT ON ME´ imzasıyla misafirleri ağırlamak. ´Count On Me´

✓ Misafirlere karşı sorumluluk hissetmek,

✓ Her anlamda saygılı olmak,

✓ Tüm deneyimlerimizle onlara harika hizmet sunmak.

✓ Güçlü bir marka altında farklı ve nitelikli konaklama, yiyecek ve içecek hizmetleri sunmak.

✓ Her yaştan misafirimizin büyülü anlarını büyülü anılara dönüştürmek.

✓ Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini yerine getirmek, düşünce ve fikirlerinin önemsendiğini hissettirmek, mutlu ve huzurlu bir ortam yaratmak. Sloganımız; Nereye giderseniz gidin Wyndham size ´HOŞGELDİNİZ´ diyecektir. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel olarak faaliyet gösterdiğimiz turizm sektöründe gıda zinciri içindeki üretilen ürünlerin, kaliteli ve güvenli ürün/hizmet sunarak misafir memnuniyeti İlkemizden asla vazgeçmeden, misafir ihtiyaç ve beklentilerini de ön planda tutarak:

✓ Tüm faaliyetlerimizde yasal ve düzenleyici otoritelerin koyduğu kurallar, ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 standartlarının kurallarını uygulayarak gıda güvenliğinin sürekliliğini sağlamak. 6

✓ Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak: doğal, sağlıklı, lezzetli, misafir talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve sunulmasını sağlamak.

✓ Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

✓ Gıdanın satın almadan tüketimine kadar olan süreçleri izlemek, kontrol etmek ve uygunluğunu sağlamak.

✓ Misafir ve çalışanlarımıza alerjen ile ilgili bilgilendirme yapmak, etkin bir iletişim ağı kurmak ve sürdürülmesini sağlamak,

✓ Teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle işletme verimliliğini sürekli arttırmak.

✓ Kirliliği önlemek, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanmak ve uygun çevre şartlarını sağlamak,

✓ Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, misafir ve ilgili birimler ile etkin bir İletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamak

Değerlerimiz

GÜVENİLİRLİK Değerlerimize, hedeflerimize beraber ulaşabileceğimize inanmak.

Markaya bağlı olup sahiplenmek ve iyi bir geleceğe taşımak.

MİSAFİR ODAKLILIK Misafir istek ve arzularını bilmek, öğrenmek, takip etmek, öncelikli olarak yapmak ve beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak, böylece misafirlerin otelden birer Wyndham Kalamış Dostu´ olarak ayrılmasını sağlamak.

GÜLERYÜZ VE SAYGI Karşılıklı saygı, güven ve güler yüzlü davranış halinde bulunmak. DÜRÜSTLÜK Şeffaf olma, sırdaşlık etme, denetime açık olmak.

ÇÖZÜM ODAKLILIK Tesisimizin sorunlarını kargaşa ortamından çıkararak, etkin ve verimli çalışma ortamında çözüme ulaştırmak.

MİSAFİRPERVERLİK Misafirlerimizle daima sıcak iletişim kurmak, onları evlerinde sevdikleri kişilerle birlikteymiş gibi hissettirmek.

EKİP RUHU Yaygın sorumluluk anlayışı dahilinde tüm departmanların sürekli iletişim halinde olduğu, yönetim desteği ile her alanda başarılı operasyonlar gerçekleştirmek ve yıllık hedeflerimize en iyi şekilde ulaşmak.

SORUMLULUK Hizmet sunduğumuz misafirlere; servis hizmeti sunarken sorumluluk bilincinden hareketle dürüst davranmak, farkındalık yaratmak

KALİTELİ HİZMET Her zaman daha iyisini yapmaya çalışmak, inanmak ve başarmanın yollarını devamlı aramak.

İNSAN ODAKLILIK Kalite ve verimliliğin temelinin personelimizden geldiğine inanmak ve başarmanın yollarını devamlı aramak.

ÇEVREYE DUYARLILIK Çevre ve toplumsal sorumluluğun bilincinde olmak

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina yönetimi ve çalışanları olarak Çevre Yönetim Sistemi kapsamında;

✓ Faaliyetlerimizde çevre ile olan ilişkimizi ön planda tutarak sürdürülebilir çevre için sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

✓ Ulusal Çevre Mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,

✓ Atıklarımızın Ulusal Atık Mevzuatları doğrultusunda kaynağında azaltılmasını ve ilgili atık türlerini işlemeye yetkilendirilmiş işletmeler aracılığıyla bertaraf edilmesini sağlamayı,

✓ Çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek çalışanlarımızın görüşünün alınacağını,

✓ Çevre politikamıza müşteri desteğini sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapmayı, gelebilecek geribildirimleri sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirmeyi,

✓ Doğal Kaynak kullanımı ile ilgili tasarruf tedbirleri alarak çalışanlarımızı ve misafirlerimizi bu amaç doğrultusunda bilgilendirip yönlendirmeyi,

✓ Enerji kaynaklarının harcanmasında tükenebilir kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı,

✓ Tedarikçi seçimlerimizde çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeleri tercih edeceğimizi,

✓ Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel olarak, günümüz turizm sektöründe; istihdam yaratan, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere bırakmak için çabalayan, birbirinden farklı din, ırk ve milliyetler arasında olan insanların birbirlerini daha iyi anlamasını sağlayan, yerel üreticileri destekleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunan, kültürel mirası tanıtmada son derece önemli rol oynayan bir tesis olmamızın bilinciyle;

✓ Turizm işletmelerinin uzun vadede fayda sağlamasını, büyümeye devam etmek için sürekliliğini ve rekabetçiliği arttırmayı,

✓ Ziyaretçilerimizin yerel harcama oranını arttırmak da dahil, ev sahibi destinasyona katkıyı en yüksek seviyeye çıkarmayı,

✓ Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılığa fırsat vermeden, savunmasız grupların istismarının önlenmesi için çalışmayı, ücret ve hizmet kalitesinin artırılması da dâhil olmak üzere turizm tarafından yaratılan yerel istihdamın sayısını ve kalitesini arttırmayı

✓ Yoksullara sunulan fırsatların, gelirin ve hizmetlerin iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere turizmden elde edilen ekonomik ve sosyal yararın genele adil bir şekilde dağılımını gözetmeyi,

✓ Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılık yapmadan bütün ziyaretçilere güvenli ve tatmin edici bir deneyim sunmayı,

✓ Turizmin diğer paydaşları ile görüş alışverişi içerisinde planlama, yönetim ve bölgede turizmin gelişimi konusunda yerel yönetimleri süreçlere dâhil etmeyi,

✓ Sosyal bozulma ve istismara yol açmadan sosyal yapıya ve kaynaklara, olanaklara, yaşam destek sistemlerine erişim de dâhil olmak üzere yerel halkın yaşam kalitesini korumayı ve iyileştirmeyi,

✓ Kentsel ve kırsal alanların kalitesini korumayı, güçlendirmeyi, çevrenin fiziki ve görsel bakımdan bozulmasını engellemeyi,

✓ Doğal alanların, habitatın, yaban hayatının korunmasını desteklemek ve olası zararı asgari düzeye indirmeyi,

✓ Turizm firmalarının ve hizmetlerinin gelişiminde veya işletilmesinde sınırlı ve yenilenemeyen kaynakların kullanımını asgariye indirmeyi,

✓ Turizm işletmelerinden veya ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su, kara kirliliğini ve atık üretimini asgariye indirmeyi,

✓ Türk halkına özgü kültür, gelenek ve tarihsel mirasa saygı duymak ve güçlendirmeyi,

✓ Yürürlükte bulunan tüm çevre kanunlarına, yönetmelik, tüzük ve düzenlemelerine uymayı, Sürdürülebilirlik ilkesiyle misafirlerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla politikamızı paylaşmayı taahhüt ederiz. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI 

WYNDHAM GRAND İSTANBUL KALAMIŞ MARİNA HOTEL olarak tüm paydaşlarımızla güvene dayalı, güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürülebilir değer yaratmak için çaba gösteriyoruz. İş ortaklarımızın çevresel, etik ve sosyal standartlara uyumunu gözetmeyi ve sağlamayı da başlıca sorumluluklarımız arasında görmekteyiz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik yaklaşımımız tüm tedarikçilerimizle paylaşarak, sorumlu bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımımız doğrultusunda tüm tedarik zincirimizde;

✓ Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimimiz hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme,

✓ Satın alma süreçlerinde tedarikçilerimizi çevresel ve sosyal performansları açısından değerlendirme,

✓ Çevresel ve sosyal etkilerini yöneten çalışanlarının ve toplumun gelişimine önem veren iş ortaklarıyla çalışma,

✓ Gereklilik sağlaması durumunda yerel tedarikçilerle çalışma,

✓ Çevre sertifikalı, tehdit altındaki türlerin kullanımını ve satışını yasaklayan tedarikçilerle çalışma,

✓ Yeniden kullanılabilir, iade edilebilir, geri dönüştürülmüş ürünler tercih etme,

✓ Özellikle plastik ambalaj tüketiminden kaçınma,

✓ Belirli periyotlarda denetimler yaparak tedarikçilerimizle ilişkilerimizi iyileştirmeyi ve sürdürülebilirlik uygulamalarını takip etme, Konularındaki taahhütlerimizi yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda tedarikçi ve iş ortaklarımızın,

✓ Şirketimizin tüm politikalarına uyumlu hareket etmelerini,

✓ Tüm uluslararası ve ulusal yönetmeliklere uymasını,

✓ Çocuk işçi çalıştırılmamasını, çocukların genel ve cinsel sömürü konusunda ortak bir ret ve sıfır tolerans politikası belirten bir madde eklemesini,

✓ Irk, dil, din, cinsiyet, medeni, engellilik, yaş, sosyal sınıf, politik görüş farklılıklarına dayalı ayrımcılık yapmamalarını,

✓ İş ortamında fiziksel istismar, sözlü taciz ve mobbingin hiçbir şeklini hiçbir şartla kabul etmemelerini

✓ T.C yasaları doğrultusunda çalışanların asgari maaş, tatil, sendikalara katılma gibi haklarını korumayı gözetmelerini,

✓ Tedarikçi denetimleri kapsamında gerektiğinde çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumu gösteren belgeleri şeffaf bir şekilde paylaşmalarını, Bekliyor, kendilerine ilgili konulardaki iş birliğimizi taahhüt ediyoruz.

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, çocukları hem genel ve hem de cinsel sömürüye karşı korumayı taahhüt eder. Otelimiz içinde veya otelimiz etrafında meydana gelen çocuk istismarı ve sömürü olaylarını tespit etmeye, önlemeye ve bildirmeye yardımcı olacak benzersiz konumumuzu anlıyoruz. Bu sebeple Çocuk Koruma politikası Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel personeli için zorunludur. Politika ihlalleri; olası görevden almalar da dahil disiplin uygulamalarına yol açar. Ayrıca Çocuk Koruma Politikası Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel ve ortaklarının çalıştıkları bütün durumlarda uygulanmak zorundadır. İş birliği yapılan kurumlar için ihlaller varsa iş birliği sözleşmelerinin iptaline ve ilişkilerin askıya alınmasına sebep olur. İlgili durumlarda yasalar doğrultusunda uygun resmi işlemlere başvurulur. Bu politika doğrultusunda,

✓ Tesis içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunacak, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunmayı,

✓ Her fırsatta onların küçük başarılarını kutlamayı, cesaretlendirmeyi, diğer çocuklar ile olan iletişimlerinde birbirlerinin hislerinidüşüncelerini anlamalarını sağlayacak yönlendirmelerde bulunmayı,

✓ Tüm ekibimize, çocuk istismar türlerini (fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal) öğretmeyi, çocuk istismarı ihbar etme uygulamaları ve bu kapsamdaki toplumsal yükümlülüklerimizi içeren eğitimler vermeyi,

✓ Anne-babaların çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal belirtilerinin farkında olmaya, bu tür vakalar karşısında dikkatli olmaya,

✓ Tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız ile yaptığımız sözleşmelere, çocukların genel ve cinsel sömürü konusunda ortak bir ret ve sıfır tolerans politikası belirten bir madde eklemeyi,

✓ Misafir duyuru panoları ve misafir odalarında bulunan destinasyon kılavuzlarında gösterildiği üzere, şüpheli vakaların nasıl bildirileceğine dair ilgili bilgi ve yönergeler aracılığıyla misafirlerimizin bu konudaki farkındalığını arttırmayı, Bölgemizdeki yerel makamlar ve çocuk koruma kurumları ile sürekli diyalog halinde olmayı taahhüt ederiz

Otel Kuralları

*Kabul edilen döviz türleri: Euro, ABD Doları, Avustralya Doları, İsviçre Frankı, İngiliz Poundu, Japon Yeni

*İptal Saati: Giriş gününden bir gün evvel saat 16.00´a kadar

*Giriş Saati: 15:00

*Çıkış Saati: Öğlen 12:00

*6 yaş ve altındaki çocuklar ebeveynleri ve bakıcılarıyla birlikte aynı odada kaldıkları ve odadaki mevcut yatakları kullandıkları müddetçe ücretsiz olarak konaklayabilirler. Çocuklar için ayrıca ücretsiz kahvaltı da vardır (maksimum bir çocuk ile sınırlıdır).

*Evcil Hayvan Politikası

*Engelli misafirlerimizin rehber hayvanları dışında, otelimizde evcil hayvana izin veremiyoruz.

Kabul Edilen Ödeme Türleri

Nakit
Diners Club
MasterCard
Visa
American Express

Kalite Politikamız 

Wyndham Hotel Group Dünya’nın en büyük ve en çok çeşitlilik sunan otel şirketidir. Wyndham Hotel Group, katılımcı otel sayısı bakımından sektörün en büyük otel sadakat ve ödül programı “Wyndham Rewards”u gururla sunmaktadır. Biz bu şirketin Türkiye’deki en önemli parçası Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel olarak, misafirlerimize faydalı hizmetler sunmak amacıyla mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetler ile öncelikle tüm misafirlerimizin memnuniyetini arttırmak için;

✓ Sağladığımız ürün ve hizmetlerde misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, misafir geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak,

✓ Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,

✓ Sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak, bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve tabana yayılmasını sağlamak ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve oturmasını sağlamak, 

✓ ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,

✓ Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmeti vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,

✓ Tedarikçi ve misafirlerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmaktır

 

Web sitemizi kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. X